Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Krótki, ale aktywny tydzień w M.W. Trade S.A.

MedicalOnline.pl | 2009-06-17

Spółka M.W. Trade S.A. w ubiegłym tygodniu (08-10.06.2009r.) poinformowała o podpisaniu czterech umów z Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej.  Jedna to pożyczka, natomiast trzy kolejne dotyczą zasad spłaty wierzytelności przysługujących spółce w ramach produktu Hospital Fund. Spółka poinformowała także o przeprowadzeniu niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych serii F, z której pozyskała 2,8 mln PLN.  Wartość nominalna obligacji wyniosła 10 tys PLN.  Obligacje, oprocentowane według stałej stopy, zostały wyemitowane na okres jednego roku. Celem emisji jest bieżące finansowanie działalności Spółki.

Potencjał rynku

Rynek, na którym działa Spółka M.W. Trade S.A. ciągle wykazuje duży potencjał w zakresie popytu na usługi finansowe. Świadczą o tym nie tylko wyniki spółki, ale również innych podmiotów zajmujących się finansowaniem i restrukturyzacją wierzytelności placówek służby zdrowia. Wysiłki całej branży skupiają się na zwiększeniu udziału podmiotów pozabankowych w finansowaniu zadłużenia szpitali. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, wierzytelności wymagalne na dzień 30 września 2008, wynoszą ponad 2,5 mld zł. Przy czym rynek wierzytelności szpitali wart jest ogółem 10 mld zł. Od 2004 roku całkowita wartość zobowiązań niezmiennie pozostaje w przedziale 9,5 a 10 mld zł, pozwala to przypuszczać, że wartości te nie będą ulegały znaczącym zmianom w latach następnych.

Substytut kredytu

Główny produkt oferowany przez M.W. Trade S.A. - Hospital Fund pozwala na przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań połączonej z doradztwem i wsparciem finansowym. Dzięki temu szpital zyskuje zdolność finansową na zamawianie usług, leków, opłacenie pracowników i pokrycie kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala. M.W. Trade umożliwia też rozłożenie zobowiązań na dłuższe okresy, tak aby koszty bieżącej działalności szpitala w danym okresie były niższe. Placówki medyczne zdają sobie sprawę z tego, że koszty pożyczki uzyskanej od instytucji pozabankowej są zawsze wyższe od zaciąganych kredytów. Jednak niewątpliwym ich plusem jest szybkość, z jaką można środki finansowe otrzymać, w przeciwieństwie do banku, gdzie droga do uzyskania kredytu jest znacznie dłuższa. Ze względu na to, że pożyczki są tylko częścią usługi „Hospital Fund” procedura ich pozyskiwania jest szybsza i łatwiejsza niż w przypadku pożyczek lub kredytów bankowych. Warto również podkreślić, że koszt usług świadczonych przez instytucje parabankowe jest niższy od kosztów egzekucji komorniczej, które musiałby w takiej sytuacji ponieść szpital. Ponadto, firmy te same zwracają się do placówek medycznych i oferują im swoją pomoc, a umowy zawierane są na takich warunkach, aby spłata zaciągniętej pożyczki była jak najmniej odczuwalna dla kondycji finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Inaczej wygląda to w przypadku instytucji bankowych, które traktują opiekę medyczną jako sektor wysoce ryzykowny i nie są skłonne do kredytowania szpitali.
 

MedicalOnline.pl 17.06.09

Brak tagów