Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sądy mogą utrudnić przekształcenia szpitali

Tomasz Rek/Gazeta Prawna | 2009-06-03

Jeśli uchwała dotycząca likwidacji SP ZOZ i utworzenia spółki została unieważniona przez sąd administracyjny, samorząd musi wznowić działalność poprzednio działającego zakładu - podaje GP.
 

Przyjęcie przez rząd programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia (tzw. plan B) daje wielu samorządom szansę rozwiązania problemu zadłużonych SP ZOZ. Skuteczne przeprowadzenie przewidzianej przez ten program procedury reorganizacji SP ZOZ nie będzie jednak proste. Większość bowiem uchwał organów samorządu przewidzianych w programie będzie zaskarżona do sądów administracyjnych. Te natomiast mogą zanegować ich legalność.

Jednym z koniecznych warunków uczestnictwa w programie i uzyskania dotacji będzie likwidacja SP ZOZ i powołanie w jego miejsce spółki kapitałowej (ze 100-proc. udziałem jednostek samorządu terytorialnego) prowadzącej niepubliczny ZOZ. Działania tego typu są dość skutecznie prowadzone przez samorządy już od kilka lat, choć nie jest to zjawisko masowe. Niekiedy uchwały z tym związane były zaskarżane do sądów administracyjnych. Ich orzecznictwo w tym zakresie przeszło pewnego typu ewolucję. Ostatnie wyroki NSA zdają się wskazywać, iż nie godzi się on na tego typu rozwiązania. Wskazał m.in., że taka prywatyzacja określonej kategorii zadań publicznych musi mieć podstawę ustawową. Obecnie nie ma takiej jednoznacznej podstawy prawnej, co zdaniem sądu sprawia, że zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) możliwość tworzenia spółek do wykonywania zadań opieki zdrowotnej budzi wątpliwości.

Co ważne, uchwała nr 58 /2009 Rady Ministrów z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia wspomnianego programu wieloletniego nie wprowadza nowego stanu prawnego i nowej okoliczności, które musiałyby być brane pod uwagę przez sądy. Uchwała ta nie jest bowiem aktem powszechnie obowiązującego prawa – jak np. ustawy. Nie wiąże więc sądów.

 

więcej...

Gazeta Prawna 03.06.09

Brak tagów