Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

XII forum prawniczo - medyczne

MedicalOnline

10-11 grudnia 2009 rok, Warszawa

Szczegółowy program:
Www.Prawoimedycyna.Pl

Organizator:
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. Z  O.O.
Ul. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa, Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr: 0000240958 REGON: 140233431 NIP: 527 248 15 94 Kapitał Zakładowy:100.000 Zł
Tel. +48 022 668 71 17
Fax. +48 022 668 71 89
Sekretariat@Ipoz.Pl

Brak tagów