Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja naukowo - szkoleniowa „Najważniejsze zagadnienia prawa medycznego”

MedicalOnline

26-27 listopada 2009 rok, Warszawa

Szczegółowy program:
Www.Prawoimedycyna.Pl

Organizator:
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. Z  O.O.
Ul. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa, Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr: 0000240958 REGON: 140233431 NIP: 527 248 15 94 Kapitał Zakładowy:100.000 Zł
Tel. +48 022 668 71 17
Fax. +48 022 668 71 89
Sekretariat@Ipoz.Pl
 

Brak tagów
Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
30.01.2018 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
SALMED 2018 – Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego
15.03.2018Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
Konferencja IT  Służbie Zdrowia GigaCon
29.03.2018BAMT Sp. z o.o. Sp. k.
więcej
SALMED 2018 – Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego
15.03.2018Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
30.01.2018 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
Konferencja IT  Służbie Zdrowia GigaCon
29.03.2018BAMT Sp. z o.o. Sp. k.
więcej