Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Senat wprowadził poprawki do ustawy ws. koszyka świadczeń medycznych

Gazeta Prawna | 2009-05-29

Senat przyjął dziś ponad 20 poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym i porządkującym, do noweli ustawy określającej zasady tworzenia koszyka świadczeń medycznych - podaje GP.
 

Senatorowie nie poparli wniosku PiS o odrzucenie noweli w całości. Przeciwko temu wnioskowi głosowało 53 senatorów, za było 34, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jedna z przyjętych poprawek rozszerza skład Rady Konsultacyjnej Agencji Ochrony Technologii Medycznych o przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Poprawki Senatu oceni teraz Sejm.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych. Nowela określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych.

więcej...
Gazeta Prawna 29.05.09

Brak tagów