Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Plany inwestycyjne szpitali w Trzciance i Czarnkowie

dzienniknowy.pl | 2009-05-25

W Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Społecznych ZOZ Czarnków i Szpitala im. Jana Pawła II w Trzciance. Przedstawiono sprawozdania finansowe za I kwartał 2009 roku oraz podjęto szereg uchwał. Obradom przewodniczył starosta Wiesław Maszewski.

Rada bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdania finansowe obu szpitali. Czarnkowski szpital wykazał zysk. Szpital powiatowy w Trzciance stratę, którą spowodował brak zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia, za usługi wykonane ponad podpisane umowy w wysokości 851 595 złotych.

 

Oba szpitale dokonały niewielkich korekt planowanych inwestycji. Największe inwestycje zostały utrzymane. Szpital w Trzciance zakupi nowoczesny, 16 rzędowy tomograf komputerowy za ponad 2 mln. złotych, ambulans sanitarny oraz dwa aparaty USG.

 

Szpital w Czarnkowie rozpoczął planowaną przebudowę placówki. Dyrektor Stefański uspakaja - wykonywane obecnie prace ziemne są pierwszym etapem rozbudowy szpitala. Inwestycja planowana na ponad 8,5 mln. złotych zostanie ukończona w 2010 roku i w znacznym stopniu usprawni usługi medyczne świadczone przez ZZOZ w Czarnkowie.

 

dzienniknowy.pl

Brak tagów