Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny - modernizacja wielu oddziałów jednocześnie jest możliwa!

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline | 2009-05-17
Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny - modernizacja wielu oddziałów jednocześnie jest możliwa!

Uroczystego otwarcia nowego oddziału dokonał dyrektor szpitala Józef Kurek

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny - modernizacja wielu oddziałów jednocześnie jest możliwa!

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny z budynkiem nowego bloku operacyjnego

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny - modernizacja wielu oddziałów jednocześnie jest możliwa!

Budowa nowoczesnego bloku operacyjnego otwartego w 2008 roku

Modernizacja pojedynczego oddziału czy poradni szpitalnej, często związana z gruntownym remontem i całkowitą reorganizacją, sama w sobie jest sporym wyzwaniem. Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny jest przykładem placówki, która na tym nie poprzestaje i równocześnie przeprowadza zarówno unowocześnianie już istniejących oddziałów, dobudowuje nowe oraz planuje wprowadzenie innowacyjnych udoskonaleń, które w przyszłości mają znacznie ułatwić organizację i gospodarowanie szpitalem. Władze szpitala skupiają się nie tylko na teraźniejszym funkcjonowaniu, ale poważnie podchodzą do długofalowej strategii działania placówki. Zdają sobie sprawę, jak istotny jest ciągły rozwój oraz stałe polepszanie jakości leczenia, co ma przede wszystkim służyć pacjentom.

Modernizacje planowane są również pod kątem spełnienia wymogów Unii Europejskiej pod względem organizacji i wyposażenia placówek medycznych (do 2012 roku wszystkie polskie szpitale będą musiały je spełnić), a ambicją personelu jest dorównanie światowym standardom obsługi pacjentów. W marcu bieżącego roku otwarto gruntownie zmodernizowany Odział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Jednocześnie inaugurowano rozpoczęcie działania stworzonego od podstaw Oddziału Urologicznego. Cała inwestycja kosztowała w sumie ponad 1,8 mln zł, z czego ponad połowa, bo aż blisko 1 mln zł została wygospodarowana z budżetu miasta.

Dyrektor Jaworznickiego Szpitala Wielospecjalistycznego Józef Kurek podkreśla, że otwarte niedawno oddziały są dużym powodem do dumy. Jednocześnie zwraca uwagę, że przeprowadzenie tych ogromnych inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nie właściwa polityka Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta. Gmina sukcesywnie przekazuje pokaźne środki finansowe na liczne modernizacje i podniesienie standardu placówki.

Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej wiązała się z poważną reorganizacją. Od 38 lat działania tego oddziału nie przeprowadzono tam prawie żadnych większych remontów. Teraźniejsze zmiany rozpoczęto od modyfikacji układu przestrzennego. Kolejnym etapem była wymiana wszystkich ważnych instalacji (elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania). Istniejąca już w szpitalu instalacja tlenowa została rozbudowana i uzupełniona o pozostałe gazy medyczne, czyli próżnię i sprężone powietrze. Następne modernizacje obejmowały wymianę stałego wyposażenia, między innymi wstawienie nowych drzwi wewnętrznych, w tym tych prowadzących do sal chorych, które teraz mają szerokość 110 cm. Zastosowano takie rozwiązanie po to, aby umożliwić bezproblemowy i swobodny transport chorego na łóżku. Dodatkowo sala pooperacyjna i gabinety zabiegowe wzbogaciły się o system wentylacji mechanicznej i klimatyzację. Zakończenie prac budowlanych przyniosło ze sobą zwiększenie powierzchni modernizowanego oddziału z około 660 m2 do ponad 706  m2. Dalszy etap modernizacji polegał na wymianie wyposażenia medycznego i gospodarczego. Władze szpitala starały się, aby zakupiony sprzęt i aparatura medyczna były najwyższej jakości. Szpital ze środków własnych wydał na ten cel ponad 400 tysięcy złotych.

Oprócz gruntownego remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej szpital zainwestował w zorganizowanie zupełnie nowego Oddziału Urologicznego, który powstał na bazie nieistniejącego już Oddziału Otolaryngologii. Oprócz tego w połowie 2008 roku w placówce świętowano otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego z sześcioma salami. Ta inwestycja została zrealizowana w rekordowym tempie, bo wybudowanie i kompleksowe wyposażenie bloku przeprowadzono w 16 miesięcy.

To nie koniec ambitnych zmian w Jaworznickim Szpitalu Wielospecjalistycznym. W najbliższym czasie planowane są również modernizacje chirurgii dziecięcej, ortopedii, ginekologii, położnictwa oraz oddziału chorób wewnętrznych. Realnych kształtów nabiera inny projekt, który jest nie tylko innowacyjnym rozwiązaniem w polskich placówkach służby zdrowia, ale pozwala na uzyskanie sporych oszczędności nie tylko dla konkretnego oddziału, ale dla całego szpitala. Termomodernizacja, bo o niej mowa, obejmuje docieplenie budynku, wymianę grzejników i okien, modernizację systemu podgrzewania wody basenowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła dla potrzeb rehabilitacji oraz - co jest zasługującym na szczególną uwagę pomysłem - instalacja kolektorów słonecznych. Już w styczniu bieżącego roku oddano do użytku, zainstalowane na dachu szpitala, kolektory o łącznej powierzchni 271 m2. O skali oszczędności jeszcze nie ma dokładnych danych, gdyż takie informacje będzie można uzyskać dopiero po około roku funkcjonowania. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że baterie słoneczne pokryją około 20% całego zapotrzebowania na ciepłą wodę, z której korzystają pacjenci, odwiedzający i personel szpitala. Instalacja składa się z 112 baterii ustawionych w ośmiu rzędach, nachylonych pod kątem 30° i ustawionych w kierunku południowym. Ustawienie kolektorów właśnie w ten sposób maksymalizuje wydajność ich działania. Aby uzyskane ciepło kumulować, w pomieszczeniach szpitalnej kotłowni zamontowano trzy zasobniki ciepłej wody o pojemności 1500 litrów każdy oraz jeden zasobnik, którego funkcją jest podgrzewanie wody. Wszystkie te urządzenia są pod nadzorem zautomatyzowanego systemu regulacyjnego. Nie zapominajmy, że kolektory mają jeszcze jedną ważną cechę - to nie tylko oszczędność finansowa, ale także duża dbałość o środowisko naturalne. Cała inwestycja kosztowała około 530 tysięcy złotych, z czego kwota 310 tysięcy to pożyczka z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a pozostałe środki pochodzą z budżetu szpitala.

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny jest doskonałym przykładem placówki, w której dzięki dobremu pomysłowi na inwestycje możliwe jest równoczesne przeprowadzenie w mądry i racjonalny sposób modernizacji wielu aspektów funkcjonowania szpitala, poczynając od generalnych remontów istniejących oddziałów, poprzez budowę nowych, a kończąc na inwestycjach mających poprawić działanie całej placówki. Dzięki sprawnej organizacji i świetnemu zarządzaniu unowocześnienie szpitala przeprowadzane jest w rekordowym tempie. Pamiętajmy jednak o najistotniejszej kwestii - ciągłemu polepszaniu ulegają standardy leczenia i wzrasta zadowolenie pacjentów.