Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia

MedicalOnline
Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia

ABC a Wolters Kluwer business

Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

Poznań, 8 czerwca 2009

Uczestnicy otrzymują 5 pkt edukacyjnych

Cena: 590 zł


Cena obejmuje:

- indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

- materiały szkoleniowe

- zaświadczenie ukończenia szkolenia

- serwis kawowy i lunchCel szkolenia:


Informacje o stanie zdrowia osoby, w tym dokumentacja medyczna należą do "danych wrażliwych" i podlegają prawnym ograniczeniom co do ich przetwarzania. Podczas naszego szkolenia pragniemy przybliżyć państwu standardy wyznaczone przez prawo w zakresie gromadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej. Jest to niezmiernie ważne dla przebiegu leczenia pacjentów oraz przestrzegania ich praw.

Program:

 

 • 09.00-10.00    Rejestracja uczestników
 • 10.00-10.10    Otwarcie szkolenia
 • 10.10-11.50    Prawne aspekty dokumentacji elektronicznej (EHR) i używania podpisu cyfrowego, mec. Agnieszka Sieńko - podstawy prawne elektronicznej dokumentacji medycznej; rodzaje dokumentacji i źródła jej wytwarzania; dokumentacja papierowa, dokumentacja elektroniczna i dokumentacja prowadzona z zastosowaniem urządzeń informatycznych; włączanie do elektronicznej dokumentacji medycznej dokumentów zewnętrznych; identyfikacja autora wpisu w elektronicznej dokumentacji medycznej; podpis elektroniczny – charakter prawny i rodzaje; ustanawianie podpisu elektronicznego – zagadnienia prawne certyfikacji; udostępnianie i przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej.
 • 11.50-12.10    Przerwa kawowa
 • 12.10-13.45    Bezpieczeństwo danych elektronicznych, mgr inż. Robert Wójcik - podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji; jak chronimy wrażliwe informacje; rejestr ostatnich incydentów w Polsce; model SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji); dlaczego musimy zarządzać bezpieczeństwem informacji ?; 10 kroków do wdrożenia i certyfikowania SZBI; korzyści wynikające ze stosowania SZBI.
 • 13.45-14.10    przerwa obiadowa
 • 14.10-17.00    Elektroniczna dokumentacja medyczna w praktyce – sukcesy, kompromisy, niepowodzenia, dr n. tech. Robert Mołdach - dokumentacja medyczna na przestrzeni ostatniego stulecia; ochrona danych medycznych w dobie rewolucji elektronicznej; zmiana zasad odpowiedzialności za dokumentację medyczną; miejsce administratora bezpieczeństwa informacji w organizacji medycznej i jego uprawnienia; uwagi Głównego Inspektora Danych Osobowych w zakresie praktyk postępowania z dokumentacją medyczną; środki techniczne ochrony elektronicznych danych pacjenta; jakość baz danych osobowych pacjentów i zasady postępowania; procedury weryfikacji pacjenta w różnych kanałach komunikacji
  elektroniczna dokumentacja medyczna w warunkach pracy i współpracy zespołów medycznych; przekazywanie elektronicznej dokumentacji medycznej placówkom zewnętrznym; dostęp do dokumentacji wrażliwej przechowywanej w formie elektronicznej.

 

 

Wykładowcy

 

 • mec. Agnieszka Sieńko - Radca prawny, specjalista prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia oraz prawa pracy. Była pracownikiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie obsługuje duże zakłady opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autorka licznych publikacji oraz analiz i opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz prawa pracy.

 

 • mgr inż. Robert Wójcik - z wykształcenia magister inżynier kierunek Telekomunikacja, obecnie kierownik Działu IT, auditor ISMS, QMS, trener w Jednostce Certyfikującej TÜV NORD Polska. Jako auditor i trener doskonale postrzega i rozumie problemy swoich kolegów z branży IT w zakresie zapewniania bezpieczeństwa systemów IT. W trakcie konferencji, prelekcji i szkoleń stara się propagować idee budowy bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji w oparciu o uznany, międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Jest członkiem założycielskim Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

 

 • dr inż. Robert Mołdach - Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., członek MGMA Amerykańskiego Stowarzyszenia Menedżerów Służby Zdrowia, ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej Konfederacji Pracodawców Polskich. Robert Mołdach ma ponad 20 lat doświadczenia w rozwoju przedsięwzięć, zarządzaniu i konsultingu. Jego głównym obszarem zainteresowania jest podnoszenie jakości i efektywności poprzez lepszą współpracę, wymianę informacji i zarządzanie procesami biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień masowego przetwarzania informacji w strategicznych sektorach gospodarki - opieki zdrowotnej, bankowym, finansowym i loterii krajowych.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PRZYJMOWANE SĄ:
Fax.: (022) 535 80 76, (022) 535 83 22 lub (032) 209 06 95
e-mailem: redakcja@osoz.pl
oraz ze strony internetowej www.ABC.com.pl/szkolenia
 

Brak tagów