Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Miażdżący raport NIK-u o szpitalu na Solcu

Życie Warszawy | 2009-05-14

Długi oraz zobowiązania stołecznego szpitala na Solcu prawie trzykrotnie przewyższają wartość jego majątku; w tym położeniu lecznica nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować - wynika z informacji przekazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli na łamach Życia Warszawy.
 

Kontrola NIK wykazała, zobowiązania szpitala wynoszą obecnie 41,3 mln zł. Może on utracić płynność finansową.

- Nikt nie analizował kosztów świadczeń medycznych. W tym samym czasie 40 proc. łóżek stało niewykorzystanych, bo dyrekcja szpitala nie potrafiła dostosować usług medycznych do potrzeb pacjentów - podkreślił rzecznik Izby Paweł Biedziak.

NIK informuje, że z 11 zadań przewidzianych w programie restrukturyzacji finansowej szpitala, nie podjęto w ogóle dziewięciu, zaś w dwóch nie uzyskano zakładanych wyników finansowych.

Izba zwraca także uwagę, że w szpitalu na Solcu nie przestrzegano procedur wydawania leków. Na Solcu w większości przypadków brakowało podpisu lekarza oraz informacji czy lek został podany. W apteczkach na oddziałach szpitalnych tylko sporadycznie sprawdzano czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach i czy nie są już przeterminowane.

Dopiero w trakcie kontroli NIK zaplanowano pierwsze operacje z użyciem zakupionego rok wcześniej artroskopu, który umożliwia chirurgowi obejrzenie wnętrza stawu. Reklamację dotyczącą niesprawnego analizatora chemicznego zgłoszono także dopiero podczas kontroli NIK, po roku od stwierdzenia usterek. Do operacji macicy nie wykorzystywano zakupionej optyki histeroskopowej, gdyż nie pasowała do posiadanego zestawu operacyjnego. Używano przyrządu jedynie w diagnostyce.

Według Izby szpital nie potrafił wykorzystać dobrze pieniędzy ze stołecznego ratusza na usługi z zakresu programów zdrowotnych. W 2006 r. wykorzystano tylko ok. 20 proc. przyznanej kwoty, w 2007 jedynie 13 proc., zaś w 2008 - 17 proc. (do połowy listopada).


więcej..

Życie Warszawy 14.05.09

Brak tagów