Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pracownia hemodynamiki – służy trzem oddziałom

dr n. med. Dariusz Wojciechowski/MO | 2009-05-05
Pracownia hemodynamiki – służy trzem oddziałom

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej - Szpital Wolski

Pracownia hemodynamiki – służy trzem oddziałom

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej - Szpital Wolski

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej, zaprojektowany i wyposażony zgodnie ze współczesnymi standardami świadczy usługi dla kilku oddziałów szpitalnych - kardiologii, neurologii i chirurgii naczyniowej. To jedna z pierwszych w kraju inicjatyw łączących potrzeby nowoczesnego diagnozowania i leczenia chorób naczyń w jednym ośrodku.

Szpital Wolski jest szpitalem miejskim, który zapewnia opiekę zdrowotną dla około 250 tysięcy mieszkańców Warszawy, głównie Woli, gdzie jest największą wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej  i Bemowa, gdzie nie ma żadnego szpitala. Jest placówką wielospecjalistyczną. Posiada izbę przyjęć z miejscami obserwacyjnymi,  9 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 348 łóżek), oddział dzienny psychiatryczny (23 miejsca), oddział zabiegowy „jednego dnia” w zakresie chirurgii ogólnej, otolaryngologii i urologii (6 miejsc), blok operacyjny, Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej właśnie, zakład rehabilitacji i fizykoterapii, zakład patomorfologii, zakłady i pracownie diagnostyczne, aptekę zakładową oraz 17 poradni specjalistycznych, przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnię medycyny pracy.

Pawilony

Działalność medyczna i pomocnicza szpitala prowadzona jest w 9. pawilonach  zbudowanych w większości na przełomie XIX i XX wieku. Tylko 2 z nich wybudowano po  II wojnie światowej. Układ pawilonowy, przy braku łączników zapewniających komunikację i transport wewnętrzny pomiędzy  budynkami, stanowi barierę w codziennej pracy szpitala. Jest  szczególnie uciążliwy podczas diagnostyki i leczenia  chorych wymagających intensywnych działań medycznych.  Izba przyjęć, pracownie diagnostyczne oraz oddziały szpitalne rozmieszczone są w  różnych pawilonach. Niestety przedłuża to czas postępowania w stanach nagłych oraz powoduje brak komfortu pacjentów przewożonych  pomiędzy pawilonami.

Zapotrzebowanie na kardiologię i hemodynamikę

Jak pokazuje liczba hospitalizacji i porad, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na pełną opiekę kardiologiczną. Co prawda,
w stolicy jest kilka placówek, w których sprawnie działają pracownie hemodynamiczne, jednak bywa tak, że w „godzinach szczytu” dostanie się szybko do tych szpitali jest w zasadzie niemożliwe. Dlatego też zdecydowaliśmy się na uruchomienie w Szpitalu Wolskim Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej, który  jest obecnie częścią Oddziału Kardiologii
i  mieści się w pawilonie nr. 5 (patrz rysunek). Wcześniej korzystaliśmy jedynie
z przewoźnego angiografu, przyłóżkowego, który przez lata zabezpieczał w pełni potrzeby naszych pacjentów. Wykonywaliśmy na nim około 600-700 angioplastyk rocznie. Przyszedł jednak moment, że potrzebowaliśmy czegoś więcej.

Angiograf

Od początku przyjęliśmy, że potrzebny jest nam sprzęt, który będzie służył nie tylko oddziałowi kardiologii. Takiego rozwiązania nie ma w innych placówkach.  A szkoda, gdyż wtedy sprzęt można użytkować na wiele sposobów. W listopadzie 2006 r. uruchomiliśmy ośrodek wyposażony
w wysokiej klasy angiograf, umożliwiający wykonywanie wewnątrznaczyniowych zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych, zarówno w tętnicach wieńcowych, jak i obwodowych. W ciągu roku wykonaliśmy ok. 1000 koronarografii oraz ok. 300 angioplastyk. Jak zapewnia producent naszego angiografu - nowoczesny aparat rentgenowski do diagnostyki radiologicznej naczyń i terapii wewnątrznaczyniowej - Integris Allura 12 Monoplane został zaprojektowany z myślą o najbardziej wszechstronnym wykorzystaniu potencjału urządzenia do wykonywania zabiegów wewnątrz naczyń serca, głowy, szyi, kończyn, klatki piersiowej oraz brzucha.

Diagnostyka obrazowa prowadzona przy użyciu tego aparatu polega na podaniu do wnętrza naczynia środka kontrastowego i rejestrowaniu jego przepływu przez naczynia. Uzyskane w ten sposób informacje są przetwarzane przez system informatyczny. Na podstawie wyniku badania lekarz może zaplanować dalsze postępowanie, np. zabieg chirurgiczny bądź tzw. angioplastykę, czyli leczenie wewnątrznaczyniowe.

Ze względu na radiologiczną inwazyjność procedury, technologiczne rozwiązania konstrukcyjne lampy rtg modelu Integris Allura 12 Monoplane pozwalają na zminimalizowanie dawki promieniowania jonizującego dla pacjenta i personelu (zgodnie z zasadą ALARA - AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE) przy zachowaniu jak najlepszej jakości diagnostycznej obrazu. Integris Allura 12 Monoplane wyposażony jest w statyw w kształcie litery C, który może być obracany elektrycznie lub manualnie wokół trzech osi. Ramie „C” o nazwie CLEA, zawieszone pod sufitem, pozwala na ustawienie projekcji charakterystycznych w diagnostyce wieńcowej, jak również umożliwia wykonanie przeglądowego badania kończyn dolnych oraz naczyń doprowadzających krew do mózgu pacjenta.
W skład zestawu wchodzi także stół pacjenta Angio Diagnost 5. Jako jedyny na rynku,  cechuje się on ogromną wytrzymałością na ugięcie, spowodowane zastosowaniem siły koniecznej do prowadzenia skutecznej akcji reanimacyjnej, niezależnie od pozycji blatu unoszącego pacjenta. Poprzednie modele Integris HM3000, V5000, CV, H5000, XPER FD10, funkcjonujące w Warszawie od wielu lat, zdobyły uznanie klinicystów dzięki doskonałej jakości obrazu. Integris Allura 12 Monoplane, opierając się na doświadczeniach poprzedników, wprowadza innowacyjne rozwiązania aplikacyjne w świat procedur interwencyjnych.

W naszym ośrodku leczymy m.in. pacjentów z chorobą wieńcową, zawałem serca, niedokrwieniem kończyn, tętniakami, niektóre przypadki nadciśnienia tętniczego, niedokrwienia jelit i zwężeń tętnic szyjnych. Warto dodać, że poprzedni angiograf, wspomniany już, przenośny, nadal służy naszym pacjentom – a wykonujemy nim głównie ablacje, elektrokardiografie i wszczepiamy stymulatory.

Modernizacja

Większość pawilonów  Szpitala Wolskiego wymaga gruntownych remontów i  modernizacji. Posadowione w nich oddziały szpitalne nie spełniają, bowiem wszystkich wymagań, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia, jakim pod względem fachowym i sanitarnym powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej po 31 grudnia 2012 roku. Oczywiście i na naszym oddziale konieczna była modernizacja pomieszczeń, tak by mógł powstać Ośrodek.

Koszty zakupu angiografu i przystosowania pomieszczeń do zainstalowania tego urządzenia wyniosły 2,7 mln. zł. Inwestycja, sfinansowana przez Urząd m. st. Warszawy, została bardzo szybko zrealizowana. Decyzja Rady Warszawy o przyznaniu szpitalowi środków na ten cel zapadła 27 czerwca 2006 r. a zakończenie prac nastąpiło 10 listopada 2006 r. Zapewne teraz takie szybkie wykonanie prac nie byłoby możliwe gdyż, jak powszechnie wiadomo, z ekipami budowlanymi jest ostatnio problem.  Początkowo pieniądze te miały być przeznaczone na remont szpitalnego laboratorium. Jednak zdecydowaliśmy się na outsourcing usług laboratoryjnych i dzięki temu zapadła decyzja o przeznaczeniu tych pieniędzy na uruchomienie Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej.

Rehabilitacja Kardiologiczna

Oddział kardiologiczny liczy 55 łóżek, w tym 6 łóżek rehabilitacji kardiologicznej. I tu warto zatrzymać się nieco dłużej. Można powiedzieć, że nasze plany rozwoju zrealizowaliśmy w 2/3. Uruchomiliśmy bowiem Ośrodek Diadnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej, udało się także z centralą monitorującą – na 24 stanowiska, w tej chwili wdrażamy zintegrowany system informatyczny. Jednak do pełni szczęścia brakuje jeszcze m. in.  większego pododdziału rehabilitacji kardiologicznej. Niestety, w tej chwili  nie jest możliwe, by na powierzchni, którą dysponujemy  działało 20 łóżek rehabilitacji kardiologicznej. Do tego potrzebny jest szpitalowi nowy pawilon, a decyzja o jego budowie, która  leży w gestii organu założycielskiego, nie została jeszcze podjęta. Ideałem byłoby,  gdyby w tym nowym  pawilonie usytuowane zostały wszystkie jednostki, które zajmują się pacjentem w stanach nagłych, a więc np. izba przyjęć, SOR czy oddział kardiologii. Wtedy odpadnie konieczność kolejnej modernizacji obecnej kardiologii – tu gdzie w tej chwili jesteśmy, w pawilonie nr 5. Potrzebny jest nam także nowy drobny sprzęt – niektóre nasze holtery mają już parenaście lat, są wyeksploatowane. Cyklicznie robimy zakupy do oddziału, ale  jeszcze nie wszystko udało nam się skompletować. Choćby na pododdział rehabilitacji kardiologicznej, potrzebne są nowe łóżka. Potrzebujemy także nowych ssaków, zewnętrznych stymulatorów serca, respiratorów. Jednak w  porównaniu  inwestycją, którą udało się zrealizować w drugiej połowie 2006 roku są to „drobne” zakupy.

Dostosowanie oddziałów, w tym o0ddziału kardiologicznego,  do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia, co ma nastąpić so końca 2012 r. spowoduje w całym szpitalu ograniczenie liczby łóżek stacjonarnych o ponad 1/3. Tak znacząca redukcja liczby łóżek uniemożliwi utrzymanie obecnej liczby usług w niemal wszystkich specjalnościach. Ale z tym problemem borykają się niemal wszystkie placówki w Polsce.

Lista sprzętu – Oddział Kardiologii (Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej i Poradnia Kardiologiczna)

a) Oddział Kardiologiczny

 • Respirator – 1 szt.
 • Centrala monitorująca na 24 stanowiska (4 moduły hemodynamiczne, 4 aparaty do telemetrii)
 • Pompy infuzyjne – 2 strzykawkowe – 15 sztuk
 • Pompy infuzyjne przepływowe – 4 szt.
 • Aparat EKG – 3 szt.
 • Ssaki elektryczne – 3 szt.
 • Defibrylatory 5 szt.
 • Dwufazowy 1 szt.
 • Zestaw do kardiowersji przezprzełykowej 1 szt.
 • Aparat echo – 1 szt.
 • Stymulatory do czasowej stymulacji – 2 szt.
 • Pulsoksymetr – 1 szt.


b) Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej

 • Angiograf stacjonarny – ramię  „C”
 • – Philips Integris Allura 12 Monoplane
 • Angiograf – strzykawka automatyczna
 • Kardiomonitor – pełna telemetria
 • Monitor EKG
 • Defiblyrator – 2 szt.
 • Kontrapulsacja wewnątrz aortalna
 • Ssak elektryczny – 1 szt.
 • Ssak próżniowy – 1 szt.
 • Pompa infuzyjna
 • Aparat do znieczulenia ogólnego


c) Ośrodek Elektroterapii

 • Angiograf przenośny – ramię „C”
 • Defibrylator – Lifepack – 1 szt.
 • Monitor EKG
 • Ssak elektryczny
 • Aparat do koagulacji
 • ATAKR II – aparat do ablacji
 • Zestaw do badań elektrofizjologicznych
 • Stymulator zewnętrzny do EPS


d) Poradnia kardiologiczna (parter oddzialu)

 • Holter EKG – 5 szt. (2 cyfrowe i 3 analogowe)
 • Holter ciśnieniowy - 5 szt. (2 cyfrowe i 3 analogowe)
 • Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt.
 • Kardiostymulator SP5 – 1 szt.
 • Defibrylator Lifepack – 1 szt.
 • Echosonos 2000 – 1 szt.
 • Lampa bakteriobójcza – 2 stacjonarne i 1 przenośna
 • Aparat do EKG dek 631 – 1 szt.
 • Ergometr (ergolive) – 1 szt.
 • Ssak elektryczny – 3 szt.
 • Defibrylator hp 431201 – 1 szt.
 • Kardiomonitor Transcope – 1 szt.
 • Echokardiograf ie33 – 1 szt.
Brak tagów